My playlist


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

2010年11月21日星期日

他你我她

终于领悟善变
善变并没有错
不会知道自己变了
不会知道伤害了身边的人
不会知道变后的自己
身边的人并不喜欢


他对我说你变了
我对他说她变了
他对我说你以前不是这样的
我对他说她现在不是那样了
他说你以前会对他说笑
我说她以前会对我zo笑
他说你变冷了
我说她去哪了


我想对他说
你变了没有错
我想对他说
只有接受现在的你
不能叫你变回以前的你
他对我说他现在长大了
以前的他不懂得珍惜
而且很害臊
他现在有了勇气
只是还没有发挥 >< (找机会吧)他啊他
半夜不要找我啦 我要睡觉啦
去找你啦                                                                  
                                                                      我他上


没有评论:

发表评论